Familiegeschiedenis

Vanaf de geboorte ben je verbonden met je familie. Het werkt verhelderend om deze verbinding via een familiegeschiedenis (genealogie) zichtbaar te maken. Dit maakt soms patronen of bijzondere gebeurtenissen duidelijk, die van invloed kunnen zijn op je leven. Patronen kunnen generaties lang duren.

Opstelling in de praktijk

Familieopstelling vindt veelal in een groep plaats, maar kan ook individueel. Nadat duidelijk is wat je wilt onderzoeken, stellen we vast wie of wat we opstellen.
In een familieopstelling laat je andere mensen (representanten), of een alternatief hiervoor, de plaats innemen van jou en je familieleden. Eigen familieleden hoeven niet aanwezig te zijn.
Het wonderlijke is dat deze representanten heel precies degenen die ze vervangen ervaren. Ze durven bijvoorbeeld een andere representant niet aan te kijken, voelen zich boos of verdrietig, krijgen het warm of koud, of hebben de neiging weg te lopen. Dit kunnen beleven, wordt `het wetende veld` genoemd. Alle informatie is via dit veld beschikbaar. Alle informatie is via dit veld beschikbaar. Soms heeft een representant dezelfde houding of zegt exact hetzelfde als je echte familielid in werkelijkheid ook doet of deed.

Zodra duidelijk is waar het knelpunt zit, kan de balans hersteld worden. Als opsteller kun je representanten van plek laten wisselen of bepaalde woorden tegen elkaar laten uitspreken, zodat de energie weer kan stromen. Dit geeft inzicht en vrijheid.

Praktische informatie

Tot nu toe werk ik individueel met cliënten. Een individuele sessie 1 tot 2 uur. Het kan zijn dat je vanwege jouw thema meerdere opstellingen nodig hebt.

Vrijwel iedereen is in staat om vanuit dit `wetende veld` representant te zijn.