Deskundigheid

Als therapeut ben ik gevormd door levenservaring en opleidingen. Ik volgde velerlei trainingen en blijf dat doen voor mijn plezier om de inhoud van mijn kennis te verdiepen.

Lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten. Deze stelt strenge eisen aan de kwaliteit en het onderhouden van de deskundigheid van de therapeut. Meer informatie is te vinden op www.nbvh.nl.

Geregistreerd bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Deze organisatie waakt over de kwaliteit van de therapeut d.m.v. een klacht- en tuchtrecht, volgens het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). Zij bewaakt ook de kwaliteit van de therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsvereniging. Zie www.rbcz.nu.

Ik ben ingeschreven bij de geschillencommissie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) en voldoe hiermee aan de wet Wkggz. Zie www.scag.nl.

Overige werkervaring
Hypno-vitaal is een voortzetting van 'Het Groene Trefpunt' dat in 1995 startte. Vanaf mijn 18e werkzaam geweest in de zorg en het bedrijfsleven.


OPLEIDING EN RELEVANTE TRAINING

Hypno- en reincarnatietherapie (HBO-nivo) met specialisatie
seksueel misbruik - Atma
EMDR
SHO psychosociale basiskennis (PSBK)
Familieopstelling - Bert Hellinger Instituut
Energetisch lichaamswerk - Shakti Instituut o.a.S. Bockler
Aura- en chakra healing - P. Ardon en A. v.d. Bogaerde
Energetisch bewustzijn en behandeling - Power Steering
Therapeutic Touch - Van Praag Instituut
Therapeutische karakterstrukturen o.a. BiVT

Verliesbegeleiding - Noor Verheul
Medische hypnotherapie - Tranceart
Intuitieve ontwikkeling - Centrum voor intuitieve ontwikkeling Utrecht
Voorouderregressie - Tranceart
Focussen - R. Maas
EFT - P. Balje

Onderzoek en behoud het goede.