Werking van chakra's

Als een chakra niet goed functioneert, heeft dat invloed op het lichaamsgedeelte waarmee het verbonden is en met je hele energiesysteem.
Een chakra kan meer of minder open of gesloten zijn. We voelen ons het prettigst wanneer de chakra in evenwicht is.
Baby’s staan nog helemaal open, wat we meestal zo bewonderen. Ze staan dus ook kwetsbaar in de wereld.
Hoe meer gesloten de chakra is, des te minder energie wordt er doorgelaten. Vergelijk dit met een beek waar je een hoop takken in gooit. De waterstroom past zich aan en gaat er omheen of stroomt langzamer er tussendoor. Maar niet meer met de kracht die het voordien had en ook niet meer op de plek waar het had moeten stromen.
Een chakra dat te sterk is afgesloten, kan uiteindelijk leiden tot ziekte of minder plezier in het leven.

Iedere vraag die we hebben, ieder conflict, staat in verbinding met een bepaald chakra.

De aura
Net als de aarde, hebben wij ook een energieveld om ons heen. De aura heeft als doel om ons te beschermen. Het is alsof je midden in een groot ei zit. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat we kunnen leven, groeien en liefhebben. Via de meridianen verspreidt de energie zich door ons lichaam, zoals de bloedbanen het bloed transporteren.

Deze energie kan allerlei vormen aannemen.
Ook wat we denken en voelen, onze organen en cellen, zijn energie. Elke ervaring en gebeurtenis is het gevolg van een trilling. Een trilling zet iets in beweging.
Alles wat we hebben meegemaakt ligt als een blauwdruk opgeslagen in onze energie. Niets gaat wat dat betreft verloren. Dit energieveld geeft ons dus veel informatie over de klacht en het ontstaan ervan.

Alles wat we hebben meegemaakt ligt als een blauwdruk opgeslagen in onze energie.